slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Usługi

W razie potrzeby zajmujemy się następującymi badaniami:

  • wyznaczaniem składu podstawowego kąpieli galwanicznych
  • oznaczaniem zanieczyszczeń i dodatków organicznych
  • oceną kąpieli w komórce Hulla
  • oznaczaniem grubości i składu powloki za pomocą fluorescencji rentgenowskiej
  • oznaczaniem odporności korozyjnej w komorze solnej
  • konwersją kąpieli konkurencyjnych na nasze

Ponadto gwarantujemy szybką i fachową obsługę, a w sytuacjach awaryjnych natychmiastową pomoc. Nasze wyniki są precyzyjne dzięki badaniom na nowoczesnym sprzęcie takim jak: Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (ASA), Chromatografia Jonowa (IC), Fluorescencja rentgenowska (XRF), Spektrofotometria (UV-Vis).

Możemy również pomóc Państwu w dobraniu i wyposażeniu lini w podstawowy sprzęt i odczynniki niezbędne do kontroli kąpieli galwanicznej. Przeszkolimy Państwa pracowników aby prawidłowo i precyzyjnie dokonywali analiz.


Zapraszamy do współpracy!